Ugrás a fő tartalomra

4600 Kisvárda Mártírok útja 8.


06-45-488-031

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP 5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP 5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására, GINOP 5.2.5-16 – Gyakornoki program – támogató szolgáltatások

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.5-16 FELHÍVÁS letöltése:
GINOP 5.2.5-16 projekt felhívás

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.4-16 FELHÍVÁS letöltése:

A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg.

A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében pedig a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

GINOP-5.2.5-16 – Gyakornoki program közbeszerzési tervezet: Kattintson ide!
A Kisvárdai Szakképzési Centrum tanácsadói:

Csernyánszky Gábor
+36 45/488031

Moldvay Zsolt
+36 45/488031

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

gyakornokiprogram@kisvardaiszc.hu

Online ügyfélszolgálatunk kérdését legkésőbb 2 munkanapon belül dolgozza fel.

GYAKORI KÉRDÉSEK:
Mit tegyen az a fiatal, aki szeretne gyakornokként bekapcsolódni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki programba?
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

A fiatal jelentkezik a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, és jelzi, hogy regisztrálni szeretne az Ifjúsági Garancia Rendszerben. Fontos, hogy a fiatal jelezze, hogy a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében szeretne gyakornokként elhelyezkedni. ⇒

A gyakornokjelölt lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya kiállítja az igazolást a gyakornokjelölt számára, az Ifjúsági Garancia programba való regisztrációjáról, és az erre a célra a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai által kiküldött Irányítólappal a gyakornokjelöltet a gyakornok által legkönnyebben elérhető szakképzési centrumba irányítja.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒

A gyakornokjelölt az Irányítólappal felkeresi a lakhelyéről legkönnyebben elérhető szakképzési centrumot. ⇒

A szakképzési centrum kitölti az Irányítólapot, aláírja, lepecsételi, másolatot készít róla, majd az eredetit visszaadja a gyakornokjelöltnek. Ezzel egyidőben a centrumban rögzítik a fiatal adatait az adatbázisban. Ennek során a gyakornokjelölt jelzi, hogy van-e a látókörében olyan vállalkozás, amely a gyakornoki program keretében foglalkoztatni kívánja őt. ⇒

A gyakornokjelölt visszaviszi az aláírt Irányítólapot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. ⇒

Amennyiben ismert a gyakornokot foglalkoztatni kívánó vállalkozás, a gyakornokjelöltnek a továbbiakban vele kell a kapcsolatot tartania. Amennyiben nincs még leendő foglalkoztató, a szakképzési centrum segít ennek felkutatásában, és amennyiben talál megfelelő partnert, az adatbázisba felvett elérhetőségein értesíti a gyakornokjelöltet.

1. melléklet: A GINOP 5.2.5.-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projektben közreműködő szakképzési centrumok elérhetőségei
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

Mit tegyen a vállalkozás, aki szeretne gyakornokot foglalkoztatni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében?
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

A vállalkozás felkeresi a foglalkoztatás tervezett helyszínéhez legközelebb eső (legkönnyebben megközelíthető) szakképzési centrumot.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒
A szakképzési centrum felveszi az adatbázisába a vállalkozás adatait, és kiállítja a kapcsolatfelvételről szóló igazolást, amely a pályázat benyújtásának a feltétele. Az igazolás aláírására a területileg illetékes szakképzési centrumok – azaz a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projekt megvalósításában résztvevő konzorciumi tag centrumok– főigazgatói, távollétük esetén helyetteseik jogosultak (a centrumok SZMSZ-e szerint).

Amennyiben nem konzorciumi tag centrumban jelentkezik a vállalkozás, az adatfelvétel, és az igazolás kitöltése után a szakképzési centrum elektronikusan megküldi aláírásra a kitöltött igazolólapot az adott régióban illetékes szakképzési centrumnak, aki azt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb két munkanapon belül a pályázat benyújtásához szükséges aláírt, lepecsételt szkennelt formában elektronikusan visszaküldi a beküldéskor megadott címre (célszerűen a vállalkozás címére, másolatban pedig a beküldő centrumnak). Az igazolólap eredeti példányát az aláírásra jogosult centrum postai úton küldi meg a vállalkozás megadott postacímére. ⇒

Az adatfelvételkor a vállalkozás nyilatkozik arról, hogy rendelkezésére áll-e alkalmas gyakornokjelölt. Amennyiben igen, és mind a fiatal, mind a vállalkozás megfelel a Felhívásban leírtaknak a pályázat az elektronikus pályázati felületen benyújtható. Amennyiben a vállalkozás még nem talált gyakornokot, a szakképzési centrum segít az alkalmas jelölt felkutatásában. E tevékenységét a centrum a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve végzi, hiszen ott található az álláskereső fiatalok nyilvántartása.

A gyakornok felkutatása során a centrum folyamatosan tájékoztatja a vállalkozást, és ha talál jelöltet – annak beleegyezése esetén – kiközvetíti a vállalkozáshoz. ⇒

A pályázat benyújtásakor (5 millió Ft pályázati összeg alatt) a vállalkozás jelzi, ha szeretne élni a szakképzési centrummal való személyes kapcsolattartás lehetőségével (plusz pont jár érte a pályázat elbírálásakor). Ha él ezzel a lehetőséggel, a szakképzési centrum (ahol az igazolását is kiállították) kijelöli a hálózati kapcsolattartó, tanácsadó kollégát, aki felel a kapcsolattartásért. A sikeres pályázó minden esetben havonta adatot szolgáltat a szakképzési centrumnak, és az 5. és a 9. hónap végén az előrehaladási naplót eljuttatja a kapcsolattartásra kijelölt – a projekt megvalósításának helyszínéhez legközelebb eső – szakképzési centrumhoz.

1. melléklet: A GINOP 5.2.5.-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projektben közreműködő szakképzési centrumok elérhetőségei
A dokumentum letöltéséhez: kattintson ide!KIMIKK
Erasmus+Határtalanul ProgramNyíregyházi EgyetemTEHETSÉG.HU
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Kisvárdai Szakképzési Centrum

   4600 Kisvárda Mártírok útja 8.

  • Telefon: 06-45-488-031

   E-mail: kisvardaszc@kisvardaszc.hu

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/006070


  2024Kisvárdai Szakképzési Centrum