Ugrás a fő tartalomra

4600 Kisvárda Mártírok útja 8.


06-45-488-031

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Hivatalos név (teljes név) Kisvárdai Szakképzési Centrum
2. Székhely 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 45 488 031
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím kisvardaszc@kisvardaszc.hu
7. A honlap URL-je www.kisvardaiszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) +36 45 488 031
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve www.kisvardaiszc.hu
10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő – Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-13.30

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERVEZETI STRUKTÚRA

FRISSÍTVE: 2021.11.29.
1. A szervezeti struktúra ábrája
Az egyes szervezet egységek feladatai: Kisvárdai Szakképzési Centrum Szervezeti és Működési Szabályzat

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV VEZETŐI

FRISSÍTVE: 2023.09.18.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: kisvardakancellár@gmail.com
Főigazgató-helyettes: Tóthné Tihanyi Erika
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: tihaeri.kisvardaszc@gmail.com
Gazdasági vezető: Mészárosné Végső Katalin
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: meszaroskata79@gmail.com

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

FRISSÍTVE: 2023.09.18.

ISKOLA NEVE NÉV BEOSZTÁS TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

Vass Gábor

igazgató +36 (45) 410 000 kszcrakoczi@gmail.com
Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum, 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16 Macsi Gyula igazgató +36 (44) 364 447 petofifgy@gmail.com

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

Vastag József igazgató +36 (44) 510 072 szakkepzofgy@gmail.com

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony, Kárpát út 4.

Vass Levente igazgató +36 (45) 525 056 titkarsag.zkando@gmail.com

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

4765 Csenger, Honvéd utca 5

4765 Csenger, Ady Endre utca 6.

Barcsay István igazgató +36 (44) 520 126 csengerady586@gmail.com

Kisvárdai Vizsgaközpont

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

Molnárné Tugya Anita vizsgaközpont vezető +36 (45) 556-391 kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com

1.2 A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE VAGY ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLLÓ, VAGY ALÁRENDELTSÉGBEN MŰKÖDŐ MÁS KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

1.3 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGY RÉSZVÉTELÉVEL MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

FRISSÍTVE: 2023.09.18.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Kisvárdai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.

4600 Kisvárda, Mártírok útja 22.

+3645-488-031

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

8532’08 Szakmai középfokú oktatás

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Gere Béláné

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 49%

1.4 KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖZALAPÍTVÁNYOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.
ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhely nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5 LAPOK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: LAPOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns

1.6 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

FRISSÍTVE: 2023.09.18.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

FRÍSSÍTVE: 2023.08.31.

Kisvárdai SZC eljárásrendje az igazgatóválasztással kapcsolatban 2021

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok – hivatkozás

Szervezeti és Működési Szabályzat -

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Kisvardai_Szakkepzesi_Centrum_SZMSZ_7f7c0a152c.pdf

Alapító Okirat:

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Alapito_Okirat_2023_08_30_bd51f9562e.PDF

A Kisvárdai Szakképzési Centrum belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggő védelme érdekében – hivatkozás dátummal

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

FRISSÍTVE:

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartóközpontól átvett gimnáziumi intézményegységben gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladatot is ellát. Az Arany János Tehetséggondozó Programmal, Arany János Kollégiumi Programmal és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását, támogatását és ösztöndíj folyósítását
https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/alapito_okirat_2022_07_01_45ee7d8118.pdf
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  
  kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
6 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
7 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai
8 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásnak szakmai feladatai
9 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
10 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
11 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
12 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
13 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
14 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
15 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
16 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
17 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
18 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
19 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
20 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
21 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
22 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
23 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
24 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
25 105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/felveteli-lehetosegekrol-szolo-tajekoztato.docx

https://www.kisvardaiszc.hu/wp-content/uploads/2021/10/Felveteli-tajekoztato_-Rakoczi.docx

https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/felveteli%20tajekoztatas.pdf

http://petofifgy.hu/beiskolazasi-informaciok/

https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Felveteli-tajekoztato-1.pdf

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A Kisvárdai  Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái A Kisvárdai Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A Kisvárdai Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Kisvárdai Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A Kisvárdai Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei  
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása A kiadványok a Kisvárdai Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképzős iskolák képzési kínálatát mutatják be
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Kisvárdai Szakképzési Centrum honlapján.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek.

VI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns

VII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
5. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
6. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns

VIII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: PÁLYÁZATOK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/Vezetoi-program.docx

http://rfkv.hu/images/IGAZGATOI_MEGBIZASRA_BENYUJTOTT_VEZETOI_PALYAZAT.pdf

https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/vez.program.pdf

http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/09/Vezetoi_program_2021_Macsi_Gyula.pdf

https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Vezetoi-program.pdf

IX. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: HIRDETMÉNYEK

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

ADAT MEGNEVEZÉSE
ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Feltöltés alatt

X. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

FRISSÍTVE: 2021.11.29.

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Kozerdeku_adatok_megismeresere_es_kotelezoen_kozzeteendo_adatok_szabalyzata_8065ef2dcb.pdf
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Kisvárdai Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

kisvardaszc@kisvardaszc.hu

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Kiss Elek
4900 Fehérgyarmat Borsodi utca 6. 1./3

e-mail: drkisselek@gmail.com

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

XI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

Frissítve: 2021.11.29.

Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
I. Szervezeti, személyzeti adatok
AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Kisvárdai Szc Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4625 Záhony, Kárpát út 4.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06-45-525-046
E-mail cím: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató,  a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Levente

Telefon: 06-30-816-0495

E-mail: vasslevente.zkando@gmail.com

2. II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4625 Záhony Kárpát út 4.

Nappali munkarend:

- Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 510411508

- Logisztikai technikus 510411506

- Közlekedésautomatikai technikus 507140406

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 504110901

- Közszolgálati technikus 504131801

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11

Vasútforgalmi szolgálattevő 54 841 05

- Vám-,jövedéki-és termékdíj ügyintéző 54 344 03

- Jegyvizsgáló 54 841 10

- Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/beiratkozas_engedelyezett-letszam.docx
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/felveteli-lehetosegekrol-szolo-tajekoztato.docx
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/beiratkozas_engedelyezett-letszam.docx
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei feltöltés alatt
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/vizsgalatok-ellenorzesek.docx
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/betoltott-munkakorok-alapjan-az-oktatok-vegzettsege-es-szakkepzettsege.xlsx
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/Osztalyadatok.docx
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/tanulok-le-es-kimaradasa_evismetles.docx
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/osztalyozo-vizsga-kovetelmenyei.docx
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.docx
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/egyeb-foglalkozas.docx
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://www.zkando.hu/wp-content/uploads/2021/10/Vezetoi-program.docx
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc technikum és Szakképző iskola

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Kisvárdai  Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06-45-410-000
E-mail cím: kszcrakoczi@gmail.com
Honlap: www.rakoczikisvarda.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége: Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
Email:bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail: kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Vass Gábor

Telefon: 06-20-570-2119

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
feltöltés alatt
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám Folyamatban
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató feltöltés alatt
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A beiratkozás dátuma: 2022.június 22-24.

Az engedélyezett létszám fenntartói engedélyre vár.

3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei Nem releváns
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, Nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az intézmény nyári időszakban július 1-től augusztus 20-ig, reggel 7.30-16.00-ig tart nyitva. Augusztus 21-től június 30-ig reggel 6-20-ig tart nyitva.
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje feltöltés alatt
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége feltöltés alatt
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma feltöltés alatt
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, feltöltés alatt
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje feltöltés alatt
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei feltöltés alatt
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei feltöltés alatt
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma nem releváns
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program feltöltés alatt
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4765. Csenger, Honvéd u. 5.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 06-44-520-126
E-mail cím: csengerady586@gmail.com
Honlap: www.ady-csenger.edu.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Barcsay István

Telefon: +36 44 520 126

E-mail: csengerady586@gmail.com

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium

Címe: 4765 Csenger, Honvéd utca 5.

Elérhetősége: tel.: 06-44/ 520-126; tel., fax: 06-44/ 520-125

Email: csengerady586@gmail.com

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu

Nappali képzéseink:

5010 Gimnáziumi képzés

5020 Közszolgálati technikus (rendészet és közszolgálat ágazat)

5030 Sportedző (labdarúgás) - sportszervező (Sport ágazat)

5040 Bőrtermék készítő

5050 Kőműves

5060 Burkoló

5070 Pincér – vendégtéri szakember

5080 Szakács

5090 Pék

5100 Pedagógia 4+1 éves képzés

Felnőttképzéseink:

- érettségi előkészítő (szakmunkás bizonyitvány, 2 év)

- Közszolgálati ügyintéző

- Sportedző-sport szervező

- Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

- Kisgyermekgondozó, -nevelő

- Szakács,

- Pincér- vendégtéri szakember

- Panziós-fogadós

- Kőműves

- Burkoló

- Pék

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/felveteli%20tajekoztatas.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei nem releváns
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/vizsgalatok%20ellenorzesek.pdf
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/nyitvatartas.pdf
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/pedprogram.pdf
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/Munkak.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/osztalyadatok.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/Kimaradas.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/osztalyozo%20kovetelmeny.pdf
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/erettsegi.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/egyeb%20fog.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja  
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma  
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.  
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)  
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://www.ady-csenger.edu.hu/iskolai_dok/Kozzeteteli/vez.program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés  

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi
Sándor Technikum
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: 04-44/364-447
E-mail cím: petofifgy@gmail.com
Honlap: www.petofifgy.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031
E-mail:kisvardakancellar@gmail.com
Igazgató: Macsi Gyula
Telefon: 06-44/364-447
E-mail: gyulamacsi@gmail.com

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám Kisvárdai SZC Alapítói Okirata
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató http://petofifgy.hu/beiskolazasi-informaciok/
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/A-fenntarto-altal-engedelyezett-osztalyok.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei nem releváns
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Az-iskolaban-dolgozo-oktatok-vegzettsege_-tanitott-targyaik.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Iskolai-osztalyok-szama.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Lemorzsolodasi_evismetlesi_mutatok.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-program_2101_vegleges.pdf
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Erettsegi-es-vizsgaeredmenyek.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/10/Egy%C3%A9b-foglalkozasok-igenybevetelenek-lehetosege.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/001935
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai)
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program http://petofifgy.hu/wp-content/uploads/2021/09/Vezetoi_program_2021_Macsi_Gyula.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Kisvárdai Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
Kisvárdai Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Kisvárdai Szakképzési Centrum adószáma: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +360644510072
E-mail cím: szakkepzofgy@gmail.com
Honlap: www.moricz-fgy.edu.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Kisvárdai Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 4775942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladat ellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Kisvárdai Szakképzési Centrum
Székhely: 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
Adószám: 15832032-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832034
KSH statisztikai számjel: 15832032-8532-312-15
Telefon: +36 44 488 031
Email: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Honlap: https://kisvardaiszc.hu/
d) Az Onytv. 1/A melléklet I.rész 1.pont B.) alpontja alapján a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utóneve és elérhetősége

Főigazgató: Bodnár Attila Sándor
Telefon: +36 45 488 031
E-mail: bodnar.attila.kszc@gmail.com
Kancellár: Matus Attila Imre
Telefon: +36 45 488 031

E-mail:kisvardakancellar@gmail.com

Igazgató: Somlyai Róbert

Telefon: +360644510072

E-mail: szakkepzofgy@gmail.com

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladat ellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/letszam.pdf
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Felveteli-tajekoztato-1.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/oktatok-masolata.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Osztalyletszam_2021_10_1.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Kepzesben-resztvevok-kimaradasa.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Vizsga-atlagok.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Szakmai-Program.pdf
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://moricz-fgy.edu.hu/wp-content/uploads/2021/10/Vezetoi-program.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés Folyamatban

 

  Akadálymentesítési nyilatkozat

Letöltés

Gazdálkodási adatok

3.1 A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK LISTÁJA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Feltöltés alatt

 

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai 1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdésében előírtakkal ellentétben. 2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)-(2) bekezdésében előírtak ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. 3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg. 4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét.

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Feltöltés alatt

IV.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem releváns

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: MŰKÖDÉSI STATISZTIKA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Feltöltés alatt

3.2 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

Frissítve: 2023.09.18.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2023_evi_elemi_koeltsegvetes_115596c476.pdf

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK

Frissítve: 2023.09.18.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2022_evi_koeltsegvetesi_beszamolo_f6d9c85b54.pdf

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Kisvardai_SZC_szoveges_indoklas_2a628da832.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/jogszabalyok_6e43884c99.docx

3.3 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A FOGLALKOZTATOTTAK

Frissítve: 2021.01.03.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
Megnevezés Összes foglalkoztatott létszáma 2021.
Létszám (fő) 387 fő
Személyi juttatás (ezer Ft) 1 757 122
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 229 975
Megnevezés Összes foglalkoztatottból a vezetők létszáma 2021.
Létszám (fő) 25
Személyi juttatás: vezetők illetménye (ezer Ft) 185 903
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Egyeb_alkalmazottak_osszeitett_juttatasa_2021_037f8e1259.xlsx

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: TÁMOGATÁSOK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésé

ből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nem releváns

III. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: SZERZŐDÉSEK


Frissítve: 2021.11.29.
AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Feltöltés alatt

IV. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KONCESSZIÓK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns

V. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EGYÉB KIFIZETÉSEK

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns

VI. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Frissítve: 2021.11.29.

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

AZ ADAT LEÍRÁSA

ADAT
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Határtalanul program keretében Szerbiába látogattak a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskola diákjai és tanárai

A Határtalanul program keretében a fehérgyarmati Móricz Zsigmond középiskola diákjai Erdélyben kirándulhattak

ERASMUS program a kisvárdai II. Rákóczi Ferenc középiskolában

Erasmus+ programban nyert a Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

GINOP 5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP 6.2.7-20-2021-00019

GINOP-6.1.3-17 Idegennyelvi készségek fejlesztése

GINOP-6.2.3-17-2017-00031 azonosítószámú “A Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése Lemorzsolódás csökkentése a szakképzésben.” projekt

Határtalanul 2017- Kárpátaljai akcióprogram a II. Rákóczi Ferenc középiskolában

Határtalanul program a fehérgyarmati Móricz Zsigmond középiskolában – 2019

Határtalanul program a záhonyi Kandó Kálmán középiskolában – HAT-16-02-0097

KEHOP-5.2.2-16-2016-00078 A Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése

KEHOP-5.2.2-16-2016-00079 A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma energetikaikai korszerűsítése

 

VII. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: KÖZBESZERZÉS

Frissítve: 2021.11.29.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:
https://www.ekr.gov.hu

Aktuális közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Szerszámgépek közbeszerzése: link

Hardver eszközök és szoftverek közbeszerzése: link

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

Az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentéseket a Kisvárdai Szakképzési Centrumnál Matus Attila Imre kancellár fogadja.
Postai úton: Kisvárdai Szakképzési Centrum 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
E-mail-ben: kisvardaszc@kisvardaszc.hu
Szóbeli bejelentések: Kisvárdai Szakképzési Centrum
4600 Kisvárda Mártírok útja 8. kancellári iroda

Archívum

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE - Archív

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Alapito_Okirat_8291be0c40.PDF

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2021_Alapito_okirat_cca623ea35.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2020_07_02_Alapito_Okirat_36ff92404a.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2019_08_30_Alapito_Okirat_c4cfccc224.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2018_08_29_Alapito_Okirat_76997ad0ed.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2018_08_31_Alapito_Okirat_e28e14e794.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2017_08_31_Alapito_Okirat_230e9b7351.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2017_03_01_Alapito_Okirat_c1863bbbcd.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2016_09_01_Alapito_Okirat_27d7c6d101.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2015_08_31_Alapito_Okirat_818bb8e1dd.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/2015_06_15_Alapito_Okirat_6671005c05.pdf

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem releváns

3.2 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK - Archív

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/elemi_koltsegvetes_2021_c7e2eb7db0.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Elemi_koltsegvetes_2020_2e72b71587.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/elemi_koltsegvetes_I_2019_1_40d39622ee.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Elemi_koltsegvetes_2018_Kisvardai_SZC_1_0b143f8a43.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Elemi_koltsegvetes_2017_852cf9b2d1.pdf

II. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK - Archív

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Kisvardai_SZC_2021_evi_koltsegvetesi_beszamolo_93fe7cd1c9.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/beszamolo_2020_eff867a12f.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/beszamolo_2019_105a1f8b4f.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/beszamolo_2018_8a136ba509.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/beszamolo_2017_de24c8e24f.pdf

https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/beszamolo_2016_99d8f928f1.pdf

3.3 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. KÖZZÉTÉTELI EGYSÉG: A FOGLALKOZTATOTTAK - Archív

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok  
Megnevezés Összes foglalkoztatott létszáma
Létszám (fő) 381 fő
Személyi juttatás (ezer Ft) 1 712 423
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
Megnevezés Összes foglalkoztatottból a vezetők létszáma
Létszám (fő) 25
Személyi juttatás: vezetők illetménye (ezer Ft) 192 740 
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve https://cms.kisvardai.szc.edir.hu/uploads/Egyeb_alkalmazottak_osszeitett_juttatasa_2020_082f02558c.xlsx

 KIMIKK
Erasmus+Határtalanul ProgramNyíregyházi EgyetemTEHETSÉG.HU
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Kisvárdai Szakképzési Centrum

   4600 Kisvárda Mártírok útja 8.

  • Telefon: 06-45-488-031

   E-mail: kisvardaszc@kisvardaszc.hu

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/006070


  2024Kisvárdai Szakképzési Centrum